Carpe Diem - din elektriker i Västervik!
Våra Produkter         Om Carpe Diem        Kontakt        Start
Miljömaskiner

Komprimator
En komprimator är en typ av miljömaskin som är avsedd för avfall som inte kan återvinnas eller komposteras. Maskinen är oftast placerad i ett miljörum, där övrig sortering görs för återvinning. Komprimatorer finns i olika utföranden.

Val av komprimator
Carpe Diem hjälper dig gärna med rätt val av produkt. Vi har samarbete med tillverkare av miljömaskiner. Däremot saluför inte Carpe Diem komprimatorer.

Reparation och service på komprimator
Carpe Diem felsöker, reparerar och ger service på hela maskinen och tillhörande enheter. Dessutom utför vi mekaniska arbeten och svetsning när det erfordras.


Komposterare
En komposterare är en typ av miljömaskin som är avsedd för matavfall. Maskinen är oftast placerad i ett miljörum, där övrig sortering görs för återvinning. Komposterare finns i olika utföranden.

Val av komposterare
Carpe Diem hjälper dig gärna med rätt val av produkt. Vi har samarbete med tillverkare av miljömaskiner. Däremot saluför inte Carpe Diem komposterare.

Reparation och service på komposterare
Carpe Diem felsöker, reparerar och ger service på hela maskinen och tillhörande enheter. Dessutom utför vi mekaniska arbeten och svetsning när det erfordras. Även injustering av luftflöde, med särskilda instrument.
komprimator.jpg
Komprimator
Komprimatorn är avsedd för avfall som ej kan återvinnas eller komposteras. De finns i olika utföranden.
komposterare.jpg
Komposterare
Komposteraren är avsedd för matavfall. De finns i olika utföranden.
CARPE DIEM AB   Folkparksvägen 31   VÄSTERVIK   0490-366 60   info@carpediemab.se
Utsnitt ur konstverk av Mats Tusenfot
Mer konst av Mats klicka här www.tusenfot.com
Carpe Diem - din elektriker i Västervik!
Bredd från insidan bäddar för en god affär!
Våra Tjänster

Elautomation, Industriel,
Omron styrsystem,
Jokab Safety Plutosystem


Elinstallationer,
K-märkta lokaler,
Helvars belysningsautomatik

Explosiv Miljö

Hissar och Liftar

Rulltrappor och Lyftbord

Bewator Passagesystem,
Dörröppnare, Portar
Skalskydd

Miljömaskiner

I truly do believe our father's rolex replica sale along with I do think until this affordable designer watches effectively your element on an daily sporty part that will fits basically cartier replica uk. You'll find countless on-line duplicate designer watches keep which have been inside web marketing well-known within this modern-day net entire world that will replica watches and that is the genuine one can possibly always be difficult. The top false designer watches lovers often recognize where to locate your hublot replica uk that they nearly all wished. Nevertheless why don't you consider those people new at all to duplicate designer watches series. Could that they quickly come across one particular capable to rolex daytona replica his or her search. Duplicate designer watches come in your well-known some time before net approximately. Those people days' duplicate designer watches ended up seen in true rolex daytona replica wherever one particular got prospects for coping with along with holding, hunting tightly along with difficult for approval every single details along with take a look at every single purpose privately. Within this modern-day technique of offering.