Carpe Diem - din elektriker i Västervik!
Våra Produkter         Om Carpe Diem        Kontakt        Start
Explosiv miljö

Egensäkra kretsar
En egensäker krets kan inte orsaka sådana gnistor eller temperaturer att det antänder en specificerad gas- eller dammatmosfär - varken under normal drift eller vid felfall enligt standard.
Carpe Diem konstruerar kostnadseffektiva lösningar till er med hjälp av enkla apparater och ett barriärskydd. Vi har specialiserat oss på skyddsnivå EXia.
Vi levererar dokumentation, explosionsskyddsdokument och systembeskrivning av egensäkra kretsar. Skötsel och underhållsplan är viktiga i dessa anläggningar.

ATEX-direktiven
ATEX-direktiven fastställer grundläggande krav som måste uppfyllas för att produkter skall få installeras i explosiv miljö. De fastställer även krav på arbetsgivare om åtgärder för arbetstagarens hälsa och säkerhet.
Idag har man lång erfarenhet av explosionsskyddat elmaterial för explosiv gasatmosfär. Materialet har visat sig vara mycket säkert.
Det finns dock andra tänkbara tändkällor och riskkällor för brandfarlig vara, inte enbart elmaterial och gasatmosfär.

Riskkällor 
Områden med explosiv dammatmosfär.
Risk för oavsiktliga utsläpp på grund av mekaniska fel eller operatörsfel.

Tändkällor
Mekanisk utrustning, het yta, mekaniska gnistor, elektrostatisk urladdning, olika former av strålning samt kemiska reaktioner.
explosiv.jpg
Nuvarande ATEX-direktiv trädde i kraft 2003-07-01 då ATEX 100a och ATEX 137 skrotades.
explosiv2.jpg
REFERENSER
ABB AB
Figeholms Bruk
CARPE DIEM AB   Folkparksvägen 31   VÄSTERVIK   0490-366 60   info@carpediemab.se
Utsnitt ur konstverk av Mats Tusenfot
Mer konst av Mats klicka här www.tusenfot.com
Carpe Diem - din elektriker i Västervik!
Bredd från insidan bäddar för en god affär!
Våra Tjänster

Elautomation, Industriel,
Omron styrsystem,
Jokab Safety Plutosystem


Elinstallationer,
K-märkta lokaler,
Helvars belysningsautomatik

Explosiv Miljö

Hissar och Liftar

Rulltrappor och Lyftbord

Bewator Passagesystem,
Dörröppnare, Portar
Skalskydd

Miljömaskiner

They feature every one of the type design and also cachet with the chanel replica handbags with half the fee, and also not only this, they will are around for quick obtain a huge selection of chanel replica handbags trend suppliers, and also a huge selection of trusted online retailers at the same time. Authentic low-cost bags, alternatively, come in a great deal chanel replica sale for constrained offer in which people looking these frequently have go around the designers' holding out databases.