matstusenfot.jpg
Våra Produkter         Om Carpe Diem        Kontakt        Start
Elinstallationer, K-märkta lokaler,
Helvars belysningsautomatik

Carpe Diem är behöriga elinstallatörer. Vi har lång erfarenhet av elinstallationer inom flera typer av områden, som till exempel K-märkta lokaler, industrier, bostäder med flera.

Inom K-märkta lokaler verkar vi inom ett stort område i Sverige tillsammans med Eltec Systemkonsult som är ledande inom voteringsanläggningar. Dessa installationer utförs oftast i städernas stadshus eller liknande. Stockholms stadshus, Helsingborgs stadshus, Karlstads kommun är några av de platser där vi varit delaktiga i installationen.
För mer info besök www.eltec.se

Installationsarbete i fullmäktigesalen i Borås stadshus. Hela installationen är specialanpassad för kundens behov och är framtagen av Eltec Systemkonsult och Carpe Diem. Installationen innefattar ljud - votering - kamera - PLC - apparatskåpsmontage - Helvars belysningsautomatik samt traditionell elinstallation.
Montage och inkoppling i teknikrum
Montage och inkoppling i teknikrum.
Installation vid podium
Installation vid podium.
CARPE DIEM AB   Folkparksvägen 31   VÄSTERVIK   0490-366 60   info@carpediemab.se
Utsnitt ur konstverk av Mats Tusenfot
Mer konst av Mats klicka här www.tusenfot.com
carpediemlogo.gif
Bredd från insidan bäddar för en god affär!
Våra Tjänster

Elautomation, Industriel,
Omron styrsystem,
Jokab Safety Plutosystem


Elinstallationer,
K-märkta lokaler,
Helvars belysningsautomatik

Explosiv Miljö

Hissar och Liftar

Rulltrappor och Lyftbord

Bewator Passagesystem,
Dörröppnare, Portar
Skalskydd

Miljömaskiner

Several would certainly nonetheless believe it is extremely challenging and also chanel replica even when they may be going through the most effective sales rep that is supplying any look-alike carrier. And also at times may very well not acquire every one of the chanel replica you will need coming from revenue people which will not interact personally along with your requirement. These kinds of circumstance shoves buyers to get look-alike bags on the web, in which larger chanel replica regarding alternatives awaits these. Purchasing on the web not merely gratify the carving regarding selection of alternatives, in a really cost-effective array of rates, also for having the finest customer care.